Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
175 %
63.2%
2 dies, 5 hrs, 54 mins, 48 s 15 hrs, 38 mins, 31 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
06-12-2019 14:46:02EA3HVF
06-12-2019 14:46:02EB3CXQ
06-12-2019 14:46:02YSFWCT
06-12-2019 14:46:02EA3RCG
06-12-2019 14:46:02KØMO
06-12-2019 14:46:02EA3GBQ
06-12-2019 14:46:02EA3BR
06-12-2019 14:46:02HBLINK
06-12-2019 14:46:02ED3YBB
06-12-2019 14:46:02EA3RCK
06-12-2019 14:46:02EA3RCW
06-12-2019 14:46:02EA3RCA
06-12-2019 14:46:02EA3URC
06-12-2019 14:46:02EA3GBQ
06-12-2019 14:46:02ED3YAK
06-12-2019 14:46:02EA3RCP
06-12-2019 14:46:02EA3RKD
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
06-12-2019 14:09:22EB3DGJALL BM214 1
06-12-2019 13:48:40EA3HXZALL BM214 1
06-12-2019 13:44:27EA3IGYALL BM214 3
06-12-2019 13:43:23EA3BILALL BM214 0
06-12-2019 13:43:15EA3CIXALL BM214 8
06-12-2019 13:24:36NØCALLALL BM214 43
06-12-2019 13:08:00EA3FCEALL BM214 2
06-12-2019 12:40:20EB3CVAALL BM214 10
06-12-2019 12:39:50C31VCALL BM214 25
06-12-2019 12:34:08EA3IDKALL BM214 5
06-12-2019 12:33:12EA3ANSALL BM214 4
06-12-2019 12:30:26EA3IGDALL ED3YAK 1
06-12-2019 11:21:20EA3AIDALL BM214 9
06-12-2019 11:03:34EB3FOHALL EA3RCP 50
06-12-2019 09:52:55EB3GHNALL BM214 7
06-12-2019 09:45:01CT2JIUALL BM214 1
06-12-2019 09:36:24EA3GMPALL BM214 2
06-12-2019 09:17:31EA3RCMALL BM214 0
06-12-2019 09:07:03EB3CNVALL BM214 0
06-12-2019 09:00:40EB3EKBALL BM214 15
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
06-12-2019 14:09:22EB3DGJALL BM214 1
06-12-2019 14:09:21EB3DGJALL BM214 1
06-12-2019 14:09:18EB3DGJALL BM214 1
06-12-2019 14:09:12EB3DGJALL BM214 2
06-12-2019 13:48:40EA3HXZALL BM214 1
06-12-2019 13:44:27EA3IGYALL BM214 3
06-12-2019 13:43:23EA3BILALL BM214 0
06-12-2019 13:43:15EA3CIXALL BM214 8
06-12-2019 13:43:06EA3CIXALL BM214 1
06-12-2019 13:42:55EA3BILALL BM214 7
06-12-2019 13:42:26EA3CIXALL BM214 1
06-12-2019 13:25:35EA3CIXALL BM214 4
06-12-2019 13:24:36NØCALLALL BM214 43
06-12-2019 13:23:56EA3CIXALL BM214 32
06-12-2019 13:23:13NØCALLALL BM214 37
06-12-2019 13:22:36EA3CIXALL BM214 20
06-12-2019 13:22:17EA3CIXALL BM214 13
06-12-2019 13:21:34NØCALLALL BM214 36
06-12-2019 13:21:16EA3CIXALL BM214 6
06-12-2019 13:08:51EA3CIXALL BM214 2
06-12-2019 13:08:00EA3FCEALL BM214 2
06-12-2019 13:07:49EA3FCEALL BM214 3
06-12-2019 13:00:45EA3CIXALL BM214 1
06-12-2019 12:55:45EA3CIXALL BM214 1
06-12-2019 12:55:08EA3CIXALL BM214 5
06-12-2019 12:49:53EA3CIXALL BM214 8
06-12-2019 12:48:19EA3CIXALL BM214 7
06-12-2019 12:47:43EA3CIXALL BM214 2
06-12-2019 12:45:16EA3CIXALL BM214 1
06-12-2019 12:45:04EA3CIXALL BM214 1
06-12-2019 12:40:20EB3CVAALL BM214 10
06-12-2019 12:39:50C31VCALL BM214 25
06-12-2019 12:39:13EB3CVAALL BM214 32
06-12-2019 12:38:58C31VCALL BM214 12
06-12-2019 12:38:20EB3CVAALL BM214 34
06-12-2019 12:37:52C31VCALL BM214 24
06-12-2019 12:37:26EB3CVAALL BM214 20
06-12-2019 12:37:20EB3CVAALL BM214 1
06-12-2019 12:36:55C31VCALL BM214 20
06-12-2019 12:36:24EB3CVAALL BM214 27
06-12-2019 12:35:54C31VCALL BM214 22
06-12-2019 12:35:25EB3CVAALL BM214 19
06-12-2019 12:34:44C31VCALL BM214 29
06-12-2019 12:34:22EB3CVAALL BM214 4
06-12-2019 12:34:08EA3IDKALL BM214 5
06-12-2019 12:34:04EB3CVAALL BM214 1
06-12-2019 12:33:23EA3IDKALL BM214 4
06-12-2019 12:33:12EA3ANSALL BM214 4
06-12-2019 12:32:57EA3ANSALL BM214 3
06-12-2019 12:31:02EA3IDKALL BM214 0
06-12-2019 12:30:26EA3IGDALL ED3YAK 1
06-12-2019 12:30:12EA3ANSALL BM214 1
06-12-2019 12:28:22C31VCALL BM214 2
06-12-2019 12:28:12C31VCALL BM214 2
06-12-2019 12:26:46C31VCALL BM214 39
06-12-2019 12:10:16EA3CIXALL BM214 1
06-12-2019 12:07:31C31VCALL BM214 2
06-12-2019 11:57:49EA3CIXALL BM214 1
06-12-2019 11:56:27C31VCALL BM214 11
06-12-2019 11:56:21C31VCALL BM214 3
06-12-2019 11:55:09C31VCALL BM214 12
06-12-2019 11:21:20EA3AIDALL BM214 9
06-12-2019 11:20:07EA3AIDALL BM214 8
06-12-2019 11:04:32EA3IDKALL BM214 26
06-12-2019 11:03:34EB3FOHALL EA3RCP 50
06-12-2019 11:03:10EA3IDKALL BM214 19
06-12-2019 11:02:49EA3IDKALL BM214 21
06-12-2019 11:02:04EB3FOHALL EA3RCP 42
06-12-2019 11:01:53EA3IDKALL BM214 6
06-12-2019 11:01:38EB3FOHALL EA3RCP 4
06-12-2019 10:59:20EB3FOHALL EA3RCP 6
06-12-2019 09:52:55EB3GHNALL BM214 7
06-12-2019 09:52:11EB3GHNALL BM214 1
06-12-2019 09:51:01EB3GHNALL BM214 9
06-12-2019 09:50:50EB3GHNALL BM214 2
06-12-2019 09:45:01CT2JIUALL BM214 1
06-12-2019 09:36:24EA3GMPALL BM214 2
06-12-2019 09:26:43EB3GHNALL BM214 1
06-12-2019 09:21:18EB3GHNALL BM214 1
06-12-2019 09:17:44EB3GHNALL BM214 4
06-12-2019 09:17:31EA3RCMALL BM214 0
06-12-2019 09:07:03EB3CNVALL BM214 0
06-12-2019 09:06:22EB3CNVALL BM214 1
06-12-2019 09:00:40EB3EKBALL BM214 15
06-12-2019 09:00:22EB3CNVALL BM214 15
06-12-2019 09:00:18EB3FOHALL BM214 1
06-12-2019 08:59:56EB3EKBALL BM214 18
06-12-2019 08:59:25EB3FOHALL BM214 27
06-12-2019 08:58:47EB3EKBALL BM214 35
06-12-2019 08:58:41EB3EKBALL BM214 3
06-12-2019 08:58:34EB3CNVALL BM214 2
06-12-2019 08:58:03EB3FOHALL BM214 26
06-12-2019 08:57:40EB3CNVALL BM214 21
06-12-2019 08:57:15EB3FOHALL BM214 19
06-12-2019 08:56:54EB3CNVALL BM214 17
06-12-2019 08:56:49EB3CNVALL BM214 4
06-12-2019 08:56:35EB3CNVALL BM214 13
06-12-2019 08:56:30EB3CNVALL BM214 4
06-12-2019 08:55:57EB3FOHALL BM214 26
06-12-2019 08:55:50EB3CNVALL BM214 3
06-12-2019 08:55:38EB3FOHALL BM214 4
06-12-2019 08:44:49EB3CNVALL BM214 2
06-12-2019 08:28:43EB3CNVALL BM214 46
06-12-2019 08:28:03NØCALLALL BM214 34
06-12-2019 08:27:08EB3CNVALL BM214 47
06-12-2019 08:25:50NØCALLALL BM214 10
06-12-2019 08:25:25EB3CNVALL BM214 18
06-12-2019 08:25:08NØCALLALL BM214 10
06-12-2019 08:24:55EB3CNVALL BM214 2
06-12-2019 08:22:18EB3CNVALL BM214 2
06-12-2019 08:19:51EB3CNVALL BM214 0
06-12-2019 08:19:23EB3CNVALL BM214 0
06-12-2019 08:17:00EB3CNVALL BM214 3
06-12-2019 08:13:51EB3CNVALL BM214 1
06-12-2019 08:13:37EB3CNVALL BM214 0
06-12-2019 07:38:30EB3CNVALL BM214 1
06-12-2019 07:36:01EB3CNVALL BM214 0
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 06-12-2019, 14:46:32 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard