Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
116 %
65.3%
17 dies, 8 hrs, 19 mins, 17 s 5 dies, 11 hrs, 43 mins, 2 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
15-10-2019 08:29:05YSFWCT
15-10-2019 08:29:05EA3HVF
15-10-2019 08:29:05EB3CXQ
15-10-2019 08:29:05EA3RCW
15-10-2019 08:29:05EA3GBQ
15-10-2019 08:29:05EC3DCL
15-10-2019 08:29:05HBLINK
15-10-2019 08:29:05EB3CXQ
15-10-2019 08:29:05EA3RKD
15-10-2019 08:29:05ED3YBB
15-10-2019 08:29:05EA3RCA
15-10-2019 08:29:05EA3RCK
15-10-2019 08:29:05ED3YAK
15-10-2019 08:29:05EA3RCP
15-10-2019 08:29:05EA3URC
15-10-2019 08:29:05KØMO
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
15-10-2019 08:26:57EA3IBAALL BM214 2
15-10-2019 08:14:10EB3CNVALL BM214 4
15-10-2019 08:10:12EA3GMPALL BM214 4
15-10-2019 07:35:00EA3HMZALL BM214 0
15-10-2019 04:01:34EA3ANSALL BM214 0
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
15-10-2019 08:26:57EA3IBAALL BM214 2
15-10-2019 08:14:10EB3CNVALL BM214 4
15-10-2019 08:13:56EB3CNVALL BM214 3
15-10-2019 08:10:12EA3GMPALL BM214 4
15-10-2019 07:35:00EA3HMZALL BM214 0
15-10-2019 04:01:34EA3ANSALL BM214 0
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 15-10-2019, 08:30:01 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard