Estacio en TX ara mateix
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Temps en TX
Informacio del Sistema
Carrega-Sistema Utilitzacio-CPU Temps en Funcionament Temps en Espera
273 %
2.5%
2 dies, 20 hrs, 42 mins, 28 s 2 dies, 4 hrs, 58 mins, 42 s
YSFGateways Connectats
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu
18-07-2019 17:22:46EA3GBQ
18-07-2019 17:22:46EA3ABK
18-07-2019 17:22:46YSFWCT
18-07-2019 17:22:46EB3CXQ
18-07-2019 17:22:46EA3GBQ
18-07-2019 17:22:46EA3RCW
18-07-2019 17:22:46HBLINK
18-07-2019 17:22:46EB3CXQ
18-07-2019 17:22:46EA3RKD
18-07-2019 17:22:46EA3RCP
18-07-2019 17:22:46EA3RCK
18-07-2019 17:22:46ED3YAK
18-07-2019 17:22:46EA3RCA
18-07-2019 17:22:46ED3YBB
Llistat d'indicatius rebuts avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
18-07-2019 17:15:55EA3CIXALL BM214 7
18-07-2019 16:38:19EA3ABKALL BM214 8
18-07-2019 16:37:49EA3GTSALL BM214 17
18-07-2019 16:30:19EA3EQIALL BM214 0
18-07-2019 16:22:32EA3HXHALL BM214 0
18-07-2019 16:08:00EA3IEALL ED3YAK 2
18-07-2019 15:57:54EB3FOHALL BM214 2
18-07-2019 15:57:32EA3ANSALL HBLINK 21
18-07-2019 15:56:44EA3BILALL BM214 40
18-07-2019 15:31:53EA3HMZALL BM214 0
18-07-2019 15:24:53AD4CALL BM214 0
18-07-2019 14:56:02EA3ENRALL BM214 1
18-07-2019 13:57:16EA3HCLALL BM214 6
18-07-2019 13:57:09HB9GHZ-4ØØALL HB9GHZ 1
18-07-2019 13:38:58EA3AWTALL BM214 1
18-07-2019 12:55:39EA3HKMALL BM214 8
18-07-2019 12:43:59EA3IAIALL ED3YAK 10
18-07-2019 09:06:18EA3GBQALL BM214 6
18-07-2019 08:41:25EA3HZYALL BM214 3
18-07-2019 06:07:00EA3ABNALL BM214 2
Llistat de trames rebudes avui
Data/Hora (Europe/Andorra) Indicatiu Destinacio Gateway Dur (s)
18-07-2019 17:15:55EA3CIXALL BM214 7
18-07-2019 16:38:19EA3ABKALL BM214 8
18-07-2019 16:38:11EA3ABKALL BM214 7
18-07-2019 16:37:49EA3GTSALL BM214 17
18-07-2019 16:37:34EA3ABKALL BM214 11
18-07-2019 16:37:23EA3ABKALL BM214 10
18-07-2019 16:37:02EA3GTSALL BM214 15
18-07-2019 16:36:50EA3ABKALL BM214 2
18-07-2019 16:36:45EA3ABKALL BM214 3
18-07-2019 16:36:37EA3ABKALL BM214 2
18-07-2019 16:30:43EA3GTSALL BM214 1
18-07-2019 16:30:19EA3EQIALL BM214 0
18-07-2019 16:30:13EA3EQIALL BM214 3
18-07-2019 16:22:32EA3HXHALL BM214 0
18-07-2019 16:19:36EA3GTSALL BM214 1
18-07-2019 16:08:58EA3GTSALL BM214 0
18-07-2019 16:08:00EA3IEALL ED3YAK 2
18-07-2019 15:57:54EB3FOHALL BM214 2
18-07-2019 15:57:32EA3ANSALL HBLINK 21
18-07-2019 15:56:44EA3BILALL BM214 40
18-07-2019 15:54:35EB3FOHALL BM214 6
18-07-2019 15:54:19EA3ANSALL HBLINK 12
18-07-2019 15:51:09EA3ANSALL HBLINK 8
18-07-2019 15:49:29EA3BILALL BM214 34
18-07-2019 15:47:34EB3FOHALL BM214 50
18-07-2019 15:47:28EA3BILALL BM214 3
18-07-2019 15:44:38EA3ANSALL HBLINK 47
18-07-2019 15:41:55EB3FOHALL BM214 36
18-07-2019 15:39:34EA3ANSALL HBLINK 18
18-07-2019 15:38:24EB3FOHALL BM214 3
18-07-2019 15:37:53EA3ANSALL HBLINK 29
18-07-2019 15:37:44EB3FOHALL BM214 4
18-07-2019 15:31:53EA3HMZALL BM214 0
18-07-2019 15:24:53AD4CALL BM214 0
18-07-2019 15:23:56AD4CALL BM214 3
18-07-2019 14:56:02EA3ENRALL BM214 1
18-07-2019 13:57:16EA3HCLALL BM214 6
18-07-2019 13:57:09HB9GHZ-4ØØALL HB9GHZ 1
18-07-2019 13:57:00HB9GHZ-4ØØALL HB9GHZ 7
18-07-2019 13:56:44EA3HCLALL BM214 14
18-07-2019 13:56:04HB9GHZ-4ØØALL HB9GHZ 35
18-07-2019 13:55:41EA3HCLALL BM214 21
18-07-2019 13:55:27HB9GHZ-4ØØALL HB9GHZ 9
18-07-2019 13:54:27EA3HCLALL BM214 58
18-07-2019 13:53:09HB9GHZ-4ØØALL HB9GHZ 12
18-07-2019 13:51:58EA3HCLALL BM214 8
18-07-2019 13:50:42HB9GHZ-4ØØALL HB9GHZ 11
18-07-2019 13:49:25EA3HCLALL BM214 14
18-07-2019 13:48:34HB9GHZ-4ØØALL HB9GHZ 46
18-07-2019 13:48:14EA3HCLALL BM214 17
18-07-2019 13:47:44HB9GHZ-4ØØALL HB9GHZ 24
18-07-2019 13:47:29EA3HCLALL BM214 12
18-07-2019 13:46:35HB9GHZ-4ØØALL HB9GHZ 41
18-07-2019 13:46:10EA3HCLALL BM214 11
18-07-2019 13:45:51HB9GHZ-4ØØALL HB9GHZ 12
18-07-2019 13:41:16EA3HCLALL BM214 29
18-07-2019 13:40:31EA3HMZALL BM214 40
18-07-2019 13:40:09EA3HCLALL BM214 18
18-07-2019 13:39:45EA3HMZALL BM214 20
18-07-2019 13:39:21EA3HCLALL BM214 8
18-07-2019 13:38:58EA3AWTALL BM214 1
18-07-2019 13:22:13EA3ABKALL BM214 1
18-07-2019 13:21:38EA3ABKALL BM214 2
18-07-2019 13:21:25EA3ABKALL BM214 2
18-07-2019 13:04:35EA3CIXALL BM214 5
18-07-2019 13:04:29EA3CIXALL BM214 1
18-07-2019 13:04:04EA3CIXALL BM214 1
18-07-2019 13:03:58EA3CIXALL BM214 0
18-07-2019 12:55:39EA3HKMALL BM214 8
18-07-2019 12:55:15EA3HKMALL BM214 8
18-07-2019 12:43:59EA3IAIALL ED3YAK 10
18-07-2019 12:29:27EA3BILALL BM214 1
18-07-2019 12:17:26EA3CIXALL BM214 7
18-07-2019 11:43:55EA3CIXALL BM214 0
18-07-2019 11:43:48EA3CIXALL BM214 1
18-07-2019 10:30:18EA3AWTALL BM214 0
18-07-2019 10:12:52EA3AWTALL BM214 0
18-07-2019 10:01:43EA3AWTALL BM214 1
18-07-2019 09:54:52EA3AWTALL BM214 1
18-07-2019 09:52:13EA3AWTALL BM214 1
18-07-2019 09:51:58EA3AWTALL BM214 1
18-07-2019 09:50:37EA3AWTALL BM214 0
18-07-2019 09:06:30EB3FOHALL BM214 2
18-07-2019 09:06:18EA3GBQALL BM214 6
18-07-2019 09:05:15EB3FOHALL BM214 59
18-07-2019 09:05:03EA3GBQALL BM214 10
18-07-2019 09:04:45EB3FOHALL BM214 4
18-07-2019 08:41:25EA3HZYALL BM214 3
18-07-2019 08:28:54EA3HZYALL BM214 11
18-07-2019 08:28:23EA3ANSALL BM214 0
18-07-2019 08:28:19EA3ANSALL BM214 2
18-07-2019 08:28:10EA3HZYALL BM214 2
18-07-2019 08:27:38EA3ANSALL BM214 2
18-07-2019 08:27:34EA3ANSALL BM214 4
18-07-2019 08:27:22EA3ANSALL BM214 4
18-07-2019 08:27:03EA3ANSALL HBLINK 2
18-07-2019 08:26:54EA3ANSALL HBLINK 3
18-07-2019 08:25:36EA3ANSALL BM214 2
18-07-2019 08:25:21EA3ANSALL BM214 3
18-07-2019 08:25:12EA3ANSALL BM214 0
18-07-2019 06:31:51EA3ENRALL BM214 3
18-07-2019 06:31:41EA3ENRALL BM214 1
18-07-2019 06:07:00EA3ABNALL BM214 2
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Ultima Recarrega 18-07-2019, 17:22:48 | Mes informacio a: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard